Potpora Ministarstva poljoprivrede

Kao što je već poznato HUP Pčelinjak u suradnji s Pčelarstvo online pokušava službu zbrinjavanja rojeva podići na državnu razinu putem koordinacije HPS 112 i veb aplikacije http://hps-112.com

Nakon dugog čekanja naša inicijativa je dobila potporu i od strane Ministarstva poljoprivrede. Ta nam potpora puno znači jer nam daje snagu a i otvara nam vrata prema EU fondovima. U Gradu Zagrebu ekipa volontera će i ove godine kroz službu GPS 112 zbrinjavati rojeve iako su svi natječaji Grada Zagreba za udruge obustavljeni zbog nedaća koje su nas snašle ( korona, potres ). Kroz pčelarstvo dežurstvo za sada bez potpore Grada volonteri će dati svoj doprinos za bolji i lakši život građana. Sve dojave rojeva mogu kao i do sada ići preko službe 112 ali zbog njihove pretrpanosti slobodno zovete i naše brojeve koje možete vidjeti na http://hps-112.com. Broj voditelja projekta, Jerman Dražena uvijek Vam je na raspolaganju, 098/1870-178 a ukoliko ne možemo trenutno odgovoriti na poziv svakako ćemo uzvratiti poziv u najkražem mogužem vremenu. Inače u Gradu Zagrebu ove godine rojevi su sramežljivo krenuli te je već odrađeno nekoliko intervencija.