Evidencija pčelara i pčelinjaka - Republika Hrvatska

Navodno se još uvijek nekim pčelarima "uvjetuje" upis u udruge i saveze (čitaj ucjenjuje) uz obrazloženje da se to kao mora. Poslan je upit u Ministarstvo poljoprivrede kako bi pismeno dostavili proceduru upisa pčelinjaka u "Registar farmi" pa ispod prenosimo dopis ministarstva sa svim linkovima u cijelosti u kojem se vidi da nikakva članstva ili spominjanja bilo kojih saveza kojima ionako pčelar ne može kao pojedinac biti član nema.

Dakle da ponovimo / pojasnimo, svaki pčelinjak se prijavljuje kao i svako drugo poljoprivredno gospodarstvo. Članstva u savezima pčelarima niti su moguća niti su predviđena Zakonom o pčelarskim udrugama. 

Dopis Ministarsva poljoprivrede 15.4.2020. godine:

"Poštovani ,

upis svih lokacija na kojima se drže životinje, pa tako i pčele, ovce i svinje odvija se po jednakoj proceduri sukladno Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi („Narodne novine" br. 96/2015, 101/2018 i 44/2019). Procedura je kako slijedi:

  • U regionalnom uredu HAPIH-a koji pokriva područje na kojem se nalazi gospodarstvo potrebno je podnijeti Zahtjev za upis u Registar farmi. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu.
  • Popunjeni Zahtjev, čiju istinitost i točnost potvrđuje posjednik svojim potpisom, dostavlja se u Ministarstvo poljoprivrede gdje se podaci sa Zahtjeva upisuju u bazu Registra farmi.
  • Novoupisanom gospodarstvu, u Registru farmi se dodjeljuje Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG) koji se sastoji od dvoslovne oznake zemlje i 8 brojčanih oznaka (HR 12345678) a predstavlja lokaciju gospodarstva.
  • Za upisano gospodarstvo izdaje se Identifikacijska kartica gospodarstva (IKG) čiji serijski broj predstavlja posjednika životinja na tom gospodarstvu. IKG se sastoji od osam brojčanih oznaka (12345678).
  • Identifikacijska kartica gospodarstva dostavlja se na adresu posjednika zajedno s dopisom na kojem je naveden PIN gospodarstva. Serijski broj identifikacijske kartice gospodarstva - IKG i PIN predstavljaju pristupne podatke za ulaz u Aplikaciju za posjednike unutar JRDŽ-a.
  • Aplikacija za posjednike se nalazi na web stranici www.hpa.mps.hr i omogućuje posjedniku pregled svojih podataka upisanih u JRDŽ te upis podataka za koje posjednik ima ovlaštenje."

Srdačan pozdrav,

Ministarstvo poljoprivrede

Registar farmi upis:

https://hpa.mps.hr/jrdz-registar-farmi

Procedura upisa u RF

https://hpa.mps.hr/jrdz-registar-farmi/procedura-upisa-u-rf