Rezultati ankete "Urbano pčelarstvo"

Hrvatska udruga pčelara Pčelinjak već dugi niz godina u Gradu Zagrebu provodi Gradsku pčelarsku službu 112, slijedom čega je stekla praktična iskustva životu pčela u gradu. Isto tako zalaže se za novo reguliranje Urbanog pčelarstva, po uzoru na druge gradove u Europi i svijetu.

Kako je bilo bitno mišljenje o tome, ne samo pčelara nego i samih građana Grada Zagreba, provedena je anketa. I sam Gradonačelnik grada Zagreba rekao da će dozvoliti držanje pčela u Gradu Zagrebu ukoliko se dokaže da građani to zaista žele. Provedena je anketa, kako u našoj pčelarskoj udruzi tako i na nacionalnoj razini preko pčelarskih udruga koje imaju članove građane grada Zagreba. Pčele bi se, ukoliko se urbano pčelarstvo prihvati, držale pod posebno utvrđenim uvjetima prije svega poštujući samu sigurnost kako za građane tako i za pčele, kao što se to činilo i do sada, prilikom samih aktivnosti zbrinjavanja rojeva pčela.

Građanima su u anketnom listiću ponuđene dvije metode glasanja:

  1. Da se izjasne glasanjem preko Internet stranica pcelinjak.hr i/ili pcelarstvo.hr;
  2. Za one koji ne koriste Internet preko tiskanog obrasca

HUP Pčelinjak se obavezao pritom da će te podatke koristiti isključivo u svrhu same ankete i da će rezultate anketa građana objaviti nakon završenog glasanja preko svojih Internet stranica.

Pitanja koja smo postavili zainteresiranim građanima u anketi su sljedeća:

  1. PODRŽAVAM INICIJATIVU HUP PČELINJAK DA SE U GRADU ZAGREBU DOZVOLI DRŽANJE PČELA POD UVJETIMA UTVRĐENIM POSEBNIM PRAVILNIKOM ( Da / Ne )
    Ali se istodobno anketiranje iskoristilo za prikupljanje mišljenja o još jednom važnom pitanju,
    a to je:
  2. SMATRAM DA BI GRADSKU PČELARSKU SLUŽBU KOJA DO SADA DJELUJE SAMO NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, POD ISTIM PRAVILIMA, TREBALO DIĆI NA DRŽAVNU RAZINU ( Da/Ne )

Konačni rezultati glasova građana grada Zagreba kroz provedenu anketu u vremenu od 1.10.2018. – 1.07.2019. su:

U anketi je sudjelovalo ukupno 9.850 građana. Od toga 4.300 glasovalo je na stranici pcelinjak.hr , 5.550 glasova na stranici pcelarstvo.hr, i 128 građana grada Zagreba se izjasnilo preko anketnih listića. U velikom postotku pčelari i građani izjasnili su se urbano pčelarstvo i u Gradu Zagrebu.